Pravilnik obnašanja

1. Vedno in povsod je potrebno upoštevati navodila in napotke organizatorja in varnostne službe.

2. Organizator izrecno opozarja, da obiskovalci, tekmovalci in razstavljavci za svoja vozila in ostalo lastnino odgovarjajo sami.

3. Prepovedano je vsakršno ravnanje, ki bi lahko privedlo do poškodovanja ali oškodovanja oseb in materialnih dobrin. Organizator ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti v primeru poškodb  oseb ter njihove lastnine.

4. Organizator v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe ali odtujitve vozil, razstavljenih, osebnih ali katerihkoli drugih vrednostnih predmetov.

5. Na celotnem območju prireditve velja omejitev hitrosti največ 5 km/h (hitrost pešcev), kakor tudi določila cestno prometnih predpisov. Za morebitne poškodbe oseb ali materialne poškodbe na vozilih ali opremi odgovarja povzročitelj. Pri neupoštevanju pravil, vas bomo prisiljeni odstraniti s prireditve in prijaviti pristojnim organom.

6. Kurjenje gum (burn out) in hitro speljevanje na območju prireditve in na parkirišču je zaradi vaše varnosti in varnosti ostalih udeležencev ter obiskovalcev strogo prepovedano. Prav tako je prepovedano upravljati z vozilom v alkoholiziranemu in drogiranemu psihofizičnem stanju. Pri neupoštevanju pravil, vas bomo prisiljeni odstraniti s prireditve in prijaviti pristojnim organom. Za morebitne poškodbe vozišča ali prizorišča prireditve bo odgovarjal povzročitelj sam.

7. Pri morebitnih poškodbah prizorišča in opreme, bo povzročitelj prijavljen pristojnim organom in odstranjen s prizorišča prireditve. Poravnati bo moral tudi povzročeno škodo.

8. Vse udeležence in obiskovalce naprošamo, da na območju prireditve skrbijo za red in čistočo. Organizator je zagotovil dovolj odlagalnih mest in vreč za odpadke. To velja za celotno območje prireditve, kakor tudi za okolico.

 

Iskreno se zahvaljujemo za vaše razumevanje in se veselimo vašega obiska in druženja na prireditvi!